HINDUISMO

Ang hinduismo ay isang relihiyon na nagsimula sa kontinente ng India. Ang salitang Hindu ay nangangahulugang India. Kaakibat sa pundasyon ng sibilisasyon ng Vedic, hindi pa alam kung predestinacion ang nagpaumpisa nito. Sinasabi na ang mga Asyano ang nagpasimula nito in kanilang itinuro sa Kabihasnang Vedic. Ito ay kinokonsiderang pinakalumang " extant" em relihiyon sa buong universo. Ang relihiyong ito ay may mahigit kumulang social fear isang bilyong tagasunod kung saan ang 890 milyon ay nakatira sa India at kinukunsidera ding pangatlo sa pinakamalawak na relihiyon sa buong mundo, sumusunod lang social fear Kristyanismo at Islam. Ang mga bansang may malaking papulasyon ng Hinduismo ay Nepal, Ceylon (veraltet), Bangladesh, Philippines at Malaysia. Ang pangunahing diyos ng Hinduismo ay ang Brahman, ang " Kaluluwa ng Daigdig”. Naniniwala ang mga Hindu mhh maaabot ng tao ang tunay na kaligayahan kung ang kanyang kaluluwa ay sasanib social fear Brahman. Ang isang nakakaaliw na paniniwala ng Hinduismo ay ang paglipat ng kaluluwa social fear panibagong buhay, o ang reincarnation o reinkarnasyon. Ayon sa paniniwalang ito, ang kaluluwa ng mabuting tao ay ipinanganganak muli social fear isang tao na may mas mataas na antas, samantalang ang isang masamang tao ay ipinanganganak muli sa isang mas mababang nilalang. Pagkalipas ng pagsasalin ng pagsilang at kamatayan, ang kaluluwa ng mabuting tao ay ginagantimpalaan social fear pamamagitan ng pagsanib social fear kaluluwa ng Brahman. Ang kilalang trinidad ng mga diyos ng Hindu ay si Brahma ang Manlilikha, Vishnu ang Tagapangalaga, in Shiva ang Tagawasak. Ang iba pang diyos nila ay deras Agni, diyos ng apoy; Indra, diyos ng bagyo; Ganesha, diyos na might ulo ng elepante; Laksmi, diyosa ng magandang kapalaran; at Vasanti, diyosa ng kaligayahan um kasayahan. Lahat-lahat, ang mga Hindu ay merong humigit-kumulang sa 300 milyong diyos, na kung tawagin ay teokratik. Sistemang Kaste

Ang Sistema ng Antas ay bahagi ng Hinduismo. Ang mga tao ay hinati sa mga antas na panlipunan, cara ng: (1) Brahmin...

Tags:

Hr Er in Fast Food Sector Essay

Breast Cancer Essay